Ứng dụng

Lighting

2020-03-21

Đèn máy CNC (điều khiển số bằng máy tính) sử dụng nhiều công cụ, chẳng hạn như máy khoan, máy cưa và nhiều công cụ khác trong một ô duy nhất để tự động hóa quy trình sản xuất và làm cho nó hiệu quả hơn. Những khu vực này yêu cầu xử lý rửa trôi cường độ cao sau khi sử dụng và cần ánh sáng cực sáng cho mục đích kiểm tra. Đèn LED sáng, có thể nhìn thấy cho phép người vận hành kiểm tra các khu vực CNC để đảm bảo máy móc hoạt động tốt để sản xuất các bộ phận nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Determining a lighting solution for the CNC machine is simple with Banner’s LED heavy-duty machine light, which provides enhanced chemical and thermal resistance in tough environments. The super-bright lamp has oil resistance of IP68, IP68g and IP69K, chemical resistance and water resistance. They make it an ideal choice for many industrial lighting applications, including CNC flushing environments. The heavy-duty light stands up in the harshest environments. So operators can focus on the task at hand rather than spending time repairing or replacing lights or parts.

CNC machine light

The LED technology of Essai ’s WLC60 LED machine light ensures years of operation without maintenance. This reduces costs, improves the visibility of human eye inspections, and improves product quality and productivity. LED lights easily replace fluorescents for improved work station operation and reduced replacement, repair and overall energy costs.

The light has a durable polycarbonate window or borosilicate glass option available for enhanced resistance to oils, chemicals, and water. The light is simple to install with a variety of mounting options to suit any machine or environment. Mounting options include magnetic mount, daisy-chain power and rear or side connectors.

 

mail top